Educació primària

//trescatorze.cat/wp-content/uploads/2019/03/Viatjant_pel_sistema_solar_1.jpg

Viatjant pel sistema solar

Activitat d’introducció a l’astronomia a l’interior d’un planetari inflable. S’explicaran els moviments de la terra, la lluna, els diferents planetes del sistema solar, les diferències entre planetes i estrelles.  També observarem les diferents constel·lacions presents en el nostre hemisferi i aprendrem la mitologia que porten associada així com les diferents interpretacions que feien del cel les antigues civilitzacions. Posteriorment es farà una xerrada amb power point sobre el sistema solar i els diferents objectes presents en ell.

La proposta està adaptada als diferents nivells d’educació primària.

CONTINGUTS CURRICULARS

GENERALS

La Terra, la seva situació a l’univers, la seva estructura i els seus canvis, per tal de posar en dubte mites i aprendre a buscar explicacions racionals als fenòmens observats.

CICLE INICIAL

-Ús de les nocions bàsiques de temps (abans/després, passat/present/futur, durada) i de les unitats de mesura bàsiques (dia, setmana, mes i any).

-Orientació mitjançant l’observació d’elements naturals.

CICLE MITJÀ

-Caracterització del sistema Sol-Terra-Lluna i establiment de relacions entre els moviments de rotació i translació de la Terra, el dia i la nit i les estacions, i entre la posició del Sol i les ombres.

CICLE SUPERIOR

-Identificació de la Terra com a planeta que forma part del sistema solar.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència comunicativa lingüística i audiovisual:  Gaudir escoltant, observant, llegint o expressant-se utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics.

Artística i cultural: El coneixement bàsic de les diverses manifestacions culturals i artístiques i l'habilitat per apreciar i gaudir amb l'art i altres manifestacions culturals ja que es treballaran diferents interpretacions sobre el cel i històries mitològiques d’altres cultures.

Matemàtica:  Posar en pràctica processos de raonament que condueixin a la solució de problemes o a l’obtenció d’informació, per exemple, del s diferents moviments de la terra i com afecten  l’observació del cel (per què les estrelles surten per l’est o per què la lluna sempre ens ensenya la mateixa cara).

D’aprendre a aprendre: Disposar d’habilitats per obtenir informació (individual o en col·laboració) per transformar-la en coneixement propi. Aquesta competència s’assolirà al tram final de l’activitat quan cada alumne haurà de preguntar-li al seu company sobre algun dels continguts transmesos durant la sessió de planetari.En el coneixement i la interacció amb el món físic: Interactuar en l’entorn més proper: moure’s en ell i resoldre problemes en què intervinguin els objectes i la seva posició com per exemple el moviment de les estrelles.

//trescatorze.cat/wp-content/uploads/2019/03/Viatjant_pel_sistema_solar_2.jpg
//trescatorze.cat/wp-content/uploads/2019/03/Xerrada_astronomia_popular_escoles_1.jpg

Xerrada sobre astronomia popular

Activitat d’introducció a l’astronomia popular, on  aprendrem a reconèixer les diferents estrelles i  constel·lacions tal com les veien pastors, pagesos i la gent de mar d’arreu del territori de parla catalana. També aprendrem endevinalles,  contes i llegendes que la gent d’arreu dels Països Catalans explicaven sobre els astres del firmament.

Durada: 60 minuts  

Nivell: Cicles inicial, mitjà i superior de primària

Continguts activitat

  • Les constel·lacions tal com les veien pagesos, pastors i gent de mar.
  • Endevinalles, dites i refranys en l’astronomia popular.
  • Astronomia popular. Informació que el poble treia de l’observació dels astres.
  • La Lluna segons el poble. Origen, influències sobre la terra, moviments i característiques principals.
  • L’estel de tramuntana o el pastor (estrella polar)  i els punts cardinals.
  • Els diferents planetes del sistema solar segons el poble.

//trescatorze.cat/wp-content/uploads/2019/03/Xerrada_astronomia_popular_escoles_2.jpg