Formació i divulgació

//trescatorze.cat/wp-content/uploads/2019/03/Formacio_i_divulgacio_1.jpg

A través de campanyes de sensibilització i comunicació, coordinació i realització de cursos o jornades i creació de continguts i materials divulgatius.

Formació i actualització professional

Dissenyem i impartim programes formatius i plans d’educació ambiental per a centres educatius, entitats i organismes públics i privats.

Oferim col·laboració en la planificació i execució d’estratègies per l’aprenentatge.

Campanyes de sensibilització i comunicació

Oferim els serveis de disseny, coordinació i realització de campanyes de sensibilització ambiental adaptades a les necessitats de cada client.

Estratègies i suport a la planificació de campanyes de comunicació offline i online. Branding, relacions públiques i gestió de continguts.

Creació de continguts i materials divulgatius

Dissenyem materials de divulgació i difusió ambiental de suport a les campanyes engegades o de nova creació.

Elaborem materials didàctics per a ésser treballats amb els alumnes de les escoles que serveixin de guia als continguts curriculars i a la tasca realitzada pels docents de les escoles.

//trescatorze.cat/wp-content/uploads/2019/03/Formacio_i_divulgacio_2.jpg
//trescatorze.cat/wp-content/uploads/2019/03/Formacio_i_divulgacio_3.jpg