Educació secundària

//trescatorze.cat/wp-content/uploads/2019/03/Viatjant_pel_cel_profund_1.jpg

Viatjant pel cel profund (sessió de planetari + xerrada)

Activitat d’introducció a l’astronomia a l’interior d’un planetari inflable. S’explicaran els moviments de la terra, la lluna, els diferents planetes del sistema solar, les diferències entre planetes i estrelles.  També observarem les diferents constel·lacions presents en el nostre hemisferi i aprendrem la mitologia que porten associada així com les diferents interpretacions que feien del cel les antigues civilitzacions. Posteriorment es farà una xerrada amb power point sobre l’univers i els diferents objectes presents en ell.

CONTINGUTS CURRICULARS

- Observació i descripció científica d’estructures a l’Univers i a la Terra, de materials i éssers vius, utilitzant el vocabulari de manera rigorosa.

- Observació del cel nocturn i diürn a ull nu i amb instruments adequats. Diferenciació entre les galàxies, estrelles i planetes.

- Identificació dels elements del Sistema Solar. Observació de fenòmens relacionats amb moviments i posicions del sistema Sol-Terra-Lluna. Interpretació mitjançant models senzills de: el dia i la nit, les estacions, la durada del dia al llarg de l’any, les fases lunars i els eclipsis.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència comunicativa lingüística i audiovisual:  Gaudir escoltant, observant, llegint o expressant-se utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics.

Artística i cultural: El coneixement bàsic de les diverses manifestacions culturals i artístiques i

l'habilitat per apreciar i gaudir amb l'art i altres manifestacions culturals ja que es treballaran diferents interpretacions sobre el cel i històries mitològiques d’altres cultures.

Matemàtica:  Posar en pràctica processos de raonament que condueixin a la solució de problemes o a l’obtenció d’informació, per exemple, del s diferents moviments de la terra i com afecten a l’observació del cel (per què les estrelles surten per l’est o per què la lluna sempre ens ensenya la mateixa cara).

D’aprendre a aprendre: Disposar d’habilitats per obtenir informació (individual o en col·laboració) per transformar-la en coneixement propi. Aquesta competència s’assolirà al tram final de l’activitat quan cada alumne haurà de preguntar-li al seu company sobre algun dels continguts transmesos durant la sessió de planetari.
En el coneixement i la interacció amb el món físic: Interactuar en l’entorn més proper: moure’s en ell i resoldre problemes en què intervinguin els objectes i la seva posició com per exemple el moviment de les estrelles.