TresCatorze

//trescatorze.cat/wp-content/uploads/2019/03/Trescatorze_1.jpg

Trescatorze som una iniciativa cooperativa nascuda al Priorat que vol generar sinergies per desenvolupar activitats i projectes sostenibles i creatius en els àmbits de la divulgació astronòmica, l’educació ambiental i la gestió patrimonial del territori.

Trescatorze entenem el patrimoni com un tot global que integra els elements del paisatge, del medi natural i cultural en tots els seus àmbits, tant material com immaterial.

Treballem per posar-ho en valor i ens centrem en el seu aprofitament educatiu i turístic sostenible per garantir el coneixement i la seva conservació.

Ho fem a través d’activitats de divulgació, sensibilització i comunicació, la gestió i coordinació d’accions formatives i de recerca, i la creació de continguts i materials divulgatius.

GÈNESI

Som dues persones amb trajectòries professionals molt definides i en circumstàncies semblants. Ens coneixem d’haver treballat junts en l’organització d’activitats que uneixen l’astronomia i l’enoturisme a la comarca del Priorat. Però també tenim molt clar que no volem renunciar al bagatge professional que portem tots dos. Al contrari, creiem que en la suma i la posada en comú rau el bon camí.

L’èxit de la proposta enoastronòmica i la confiança mútua fa que ens hi engresquem i ens posem en contacte amb CoopCamp (Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona) per iniciar la constitució, en forma de cooperativa, d’aquest projecte en comú.

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Creiem fermament en els principis de l’economia cooperativa, fortament arrelada a la comarca del Priorat i motor social de molts dels seus pobles. Per això, Trescatorze pren la forma jurídica de Societat Cooperativa Catalana Limitada (SCCL), constituïda per persones que, sota els principis de lliure adhesió i gestió democràtica, s´uneixen per millorar la situació econòmica i social de llurs components i de l´entorn comunitari, mitjançant una activitat empresarial de base col·lectiva.

La nostra VISIÓ és esdevenir un referent en la generació de sinèrgies amb els diferents agents presents en el territori per desenvolupar activitats i projectes sostenibles i creatius.

La nostra MISSIÓ:

  • Autoocupar-nos i generar ocupació en l’educació i divulgació ambiental i cultural, i altres propostes relacionades amb el desenvolupament del territori.
  • Estar en contacte amb les entitats del territori per crear xarxa i cooperar en projectes de desenvolupament local, especialment en entorns naturals i rurals.

Els VALORS que ens mouen són el compromís, la proximitat, la transformació social, la sostenibilitat econòmica i ambiental, el creixement personal a través del treball en equip i l’equitat.