Gestió patrimonial del territori

//trescatorze.cat/wp-content/uploads/2019/03/gestio_patrimonial_territori.jpg

A Trescatorze entenem el patrimoni com un tot global que integra els elements del paisatge, del medi natural i cultural en tots els seus àmbits, tant material com immaterial.

Treballem per a posar-ho en valor i ens centrem en el seu aprofitament educatiu i turístic sostenible per garantir el coneixement i la seva conservació.

Ho fem a través de campanyes de sensibilització i comunicació, estudis de recerca, catàleg i inventariat, coordinació i realització de cursos i jornades, creació de continguts i materials divulgatius.

//trescatorze.cat/wp-content/uploads/2019/03/gestio_patrimonial_territori_2.jpg