Gestió d’espais patrimonials i esdeveniments

//trescatorze.cat/wp-content/uploads/2019/03/espais_patrimonials_i_esdeveniments.jpg

Oferim serveis de gestió i coordinació d’espais patrimonials i esdeveniments culturals per fomentar el coneixement, el respecte i l’estima del territori en una concepció integral.

Disseny i creació de rutes i itineraris, senyalització de camins, béns materials i immaterials, elaboració de material informatiu i didàctic, etc. per donar rellevància a espais d’interès patrimonial.

Dissenyar i executar activitats de divulgació, esdeveniments, jornades i congressos.

Dissenyem i gestionem les agendes d’activitats i els programes culturals i de divulgació d’espais protegits i patrimonials, així com la producció d’esdeveniments artístics i culturals.

//trescatorze.cat/wp-content/uploads/2019/03/espais_patrimonials_i_esdeveniments_2.jpg
//trescatorze.cat/wp-content/uploads/2019/03/espais_patrimonials_i_esdeveniments_3.jpg