Educació ambiental

//trescatorze.cat/wp-content/uploads/2019/03/Educacio_ambiental_1.jpg

"L’educació ambiental és un procés permanent en el qual els individus i les comunitats prenen consciència del seu medi i aprenen els coneixements, els valors, les destreses, l’experiència i, també, la determinació que els capaciten per actuar, individualment i col·lectivament, en la resolució dels problemes ambientals presents i futurs.” 

L’educació ambiental es fonamenta en una forma d’aprenentatge continuo, i des de TRESCATORZE volem compartir aquest aprenentatge viu amb tots vosaltres.

Els nostres eixos de treball es basen en:

  • La formació i divulgació a través de campanyes de sensibilització i comunicació, coordinació i realització de cursos o jornades i creació de continguts i materials divulgatius.
  • La realització d’activitats divulgatives a través de sortides naturalistes a les Muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra de Montsant, així com la realització de tallers arreu del territori.

La gestió d’espais a través de les agendes d’activitats, coordinació de jornades i esdeveniments, senyalització i creació d’itineraris, etc.

//trescatorze.cat/wp-content/uploads/2019/03/Educacio_ambiental_2.jpg